ข้าวหน้า เป็ด

ข้าว

ข้าวหน้า เป็ด 40/50 บาท

ข้าวหมูกรอบ

ข้าว

ข้าวหมูกรอบ 40/50 บาท

ข้าวหมูแดง

ข้าว

ข้าวหมูแดง 40/50 บาท

ข้าว

ข้าวมันไก่ 40/50 บาท

ข้าวเฉโป

ข้าว

ข้าวเฉโป 50/60 บาท