ก๋วยเตี๋ยว เป็ด

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว เป็ด + ใน + ไส้ + เลือด 40/50 บาท
เกาเหลา + เป็ด + ใน + ไส้ + เลือด 50/60 บาท

ก๋วยเตี๋ยว เป็ดตุ๋น

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว เป็ดตุ๋น + ใน + ไส้ + เลือด 55/65 บาท
เกาเหลา เป็ดตุ๋น + ใน + ไส้ + เลือด 60/70 บาท

ก๋วยเตี๋ยว ต้มยำหมู

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว หมู + ต้มยำหมู 40/50 บาท
เกาเหลาหมู + ต้มยำหมู 50/60 บาท

ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ 40/50 บาท
เกาเหลา เย็นตาโฟ 50/60บาท

ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้นปลา 40/50 บาท
เกาเหลา ลูกชิ้นปลา 50/60 บาท