เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

โอเลี้ยง                                15 บาท
ชาดำเย็น                             15 บาท
กาแฟเย็น                             15 บาท
ชาเย็น                                  15 บาท
นมเย็น                                  15 บาท
น้ำทิพย์                                10 บาท
เฮลส์บูลบอย เขียว - แดง    15 บาท

จับเลี้ยง                               15 บาท
วุ้นใบเตย                             15 บาท
หล่ออั่งก๋วย                         15 บาท
เก็กฮวย                               15 บาท
กระเจี๊ยบ                             15 บาท
มะตูน                                  15 บาท
ลำใย                                   15 บาท
น้ำอ้อยสด                          25 บาท